Oznámenie o zmene predaja v Slovenskej republike

Vážení obchodní partneri, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 16. 9. 2019 sa mení predaj a distrubúcia spoločnosti AC Steel a.s. v Slovenskej republike.
Od uvedeného datumu bude predaj a distribúcia realizovaná cez spoločnosť PREMIUM STEEL, s.r.o. :

PREMIUM STEEL, s.r.o.
913 07 Trenčianske Bohuslavice 351
Slovenská republika.
IČO: 52 245 225
IČ DPH: SK2120952493

Zmena je v súlade s koncepciou rozvoja predaja na Slovenskom trhu a sme pripravení naďalej realizovať Vaše požiadavky.

Toto oznámenie slúži iba na informatívne účely. Zmena nemá žiaden vplyv na platné uzatvorené zmluvy a iné právne vzťahy, t.j. všetky práva a povinnosti z nich vyplývajúce ostávajú zachované bez zmien.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Juraj Nikel
obchodný riaditeľ
AC Steel a.s.
Designed by MARINICA © 2013 AC Steel a.s.  • Kontakt